-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทรายทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทรายทอง

รหัสโรงเรียน : 640504

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 57/5 – นาใต้ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 84240

โทรศัพท์ : 0-7725-2401

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทรายทอง

-- advertisement --