-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปากด่าน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปากด่าน

รหัสโรงเรียน : 640512

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 11/7 บ้านปากด่าน ท่าเรือ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 84240

โทรศัพท์ : 077-351227

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปากด่าน

-- advertisement --