-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองม่วง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองม่วง

รหัสโรงเรียน : 640313

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – คลองปราบ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120

โทรศัพท์ : 077342600

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองม่วง

-- advertisement --