-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองเรียน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองเรียน

รหัสโรงเรียน : 640508

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นาใต้ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 84240

โทรศัพท์ : 077-359410

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองเรียน

-- advertisement --