-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยล่วง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยล่วง

รหัสโรงเรียน : 640296

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านห้วยล่วง – พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84270

โทรศัพท์ : 077380120

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยล่วง

-- advertisement --