-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยห้าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยห้าง

รหัสโรงเรียน : 640509

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 11/1 – บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 84240

โทรศัพท์ : 077928274

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยห้าง

-- advertisement --