โลโก้โรงเรียนประชาอุทิศ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประชาอุทิศ

รหัสโรงเรียน : 640388

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี 84210

โทรศัพท์ : 077380226

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประชาอุทิศ