-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดควนท่าแร่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดควนท่าแร่

รหัสโรงเรียน : 640515

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 57 บ้านควน-ท่าไทร ทรัพย์ทวี บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 84240

โทรศัพท์ : 077351228

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดควนท่าแร่

-- advertisement --