-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบ้านส้อง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ้านส้อง

รหัสโรงเรียน : 640470

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 188 ห้วยแก้ว บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190

โทรศัพท์ : 077362161

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ้านส้อง

-- advertisement --