-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดอินทการาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดอินทการาม

รหัสโรงเรียน : 640517

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 79 – ท่าเรือ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 84240

โทรศัพท์ : 077351230

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดอินทการาม

-- advertisement --