-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา

รหัสโรงเรียน : 650465

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านตามอ – ตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110

โทรศัพท์ : 044069391

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจตุรมิตรวิทยา

-- advertisement --