-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกันเตรียง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกันเตรียง

รหัสโรงเรียน : 650716

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – บ้านแร่ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ : 044590002

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกันเตรียง

-- advertisement --