-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก

รหัสโรงเรียน : 650732

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บึง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก

-- advertisement --