-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตากูก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตากูก

รหัสโรงเรียน : 650721

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ตากูก เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตากูก

-- advertisement --