-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตากแดด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตากแดด

รหัสโรงเรียน : 650725

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ตากูก เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ : 0899469572

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตากแดด

-- advertisement --