-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)

รหัสโรงเรียน : 650030

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 64 _ เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ : 044143106

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)

-- advertisement --