-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบึงขวาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบึงขวาง

รหัสโรงเรียน : 650421

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านบึงขวาง – คาละแมะ ศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบึงขวาง

-- advertisement --