-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น

รหัสโรงเรียน : 650719

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บ้านแร่ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ : 044712219

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น

-- advertisement --