-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบุญโลก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบุญโลก

รหัสโรงเรียน : 650728

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ปราสาททอง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ : 044-590001

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบุญโลก

-- advertisement --