-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านผือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านผือ

รหัสโรงเรียน : 650146

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 – บ้านผือ จอมพระ สุรินทร์ 32180

โทรศัพท์ : 0899474307

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านผือ

-- advertisement --