-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง

รหัสโรงเรียน : 650643

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านมะลูจรุงหนองปรีง – อู่โลก ลำดวน สุรินทร์ 32220

โทรศัพท์ : 087-8772816

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง

-- advertisement --