-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านม่วง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านม่วง

รหัสโรงเรียน : 650147

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านม่วง – บ้านผือ จอมพระ สุรินทร์ 32180

โทรศัพท์ : 044590227

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านม่วง

-- advertisement --