-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสดอ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสดอ

รหัสโรงเรียน : 650714

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – นาตัง- ศีขรภูมิ เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ : 044582109

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสดอ

-- advertisement --