-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองกระดาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองกระดาน

รหัสโรงเรียน : 650106

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่ 8 ต.ตั้งใจ – ตั้งใจ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ : 044512867

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองกระดาน

-- advertisement --