-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองคู

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองคู

รหัสโรงเรียน : 650634

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโคกกระโดน – ตระเปียงเตีย ลำดวน สุรินทร์ 32220

โทรศัพท์ : 044069350

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองคู

-- advertisement --