-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองท่ม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองท่ม

รหัสโรงเรียน : 650433

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – แตล ศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110

โทรศัพท์ : 044590175

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองท่ม

-- advertisement --