-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองสนิท

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองสนิท

รหัสโรงเรียน : 650137

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองสนิท จอมพระ สุรินทร์ 32180

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองสนิท

-- advertisement --