-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์

รหัสโรงเรียน : 650123

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บุแกรง จอมพระ สุรินทร์ 32180

โทรศัพท์ : 044590274

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์

-- advertisement --