-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านอาแวะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านอาแวะ

รหัสโรงเรียน : 650124

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านอาแวะ – บุแกรง จอมพระ สุรินทร์ 32180

โทรศัพท์ : 044069841

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านอาแวะ

-- advertisement --