-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกเพร็ดโนนจำปา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกเพร็ดโนนจำปา

รหัสโรงเรียน : 650110

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่11ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ – จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ 32180

โทรศัพท์ : 0898448579

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกเพร็ดโนนจำปา

-- advertisement --