-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา

รหัสโรงเรียน : 650131

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ลุ่มระวี จอมพระ สุรินทร์ 32180

โทรศัพท์ : 0852086591

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนลุ่มระวีวิทยา

-- advertisement --