-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลจอมพระ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลจอมพระ

รหัสโรงเรียน : 650114

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านกระทุ่ม เทศบาล 1 จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ 32180

โทรศัพท์ : 044581127

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลจอมพระ

-- advertisement --