-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเมืองสุรินทร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเมืองสุรินทร์

รหัสโรงเรียน : 650002

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 จางวาง ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ : 044-713963

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเมืองสุรินทร์

-- advertisement --