โลโก้โรงเรียนบ้านพิงพวย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านพิงพวย

รหัสโรงเรียน : 650234

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 9 – บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์ 32120

โทรศัพท์ : 0892867101

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านพิงพวย