-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสำโรง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสำโรง

รหัสโรงเรียน : 650224

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โพนครก ท่าตูม สุรินทร์ 32120

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสำโรง

-- advertisement --