-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองกา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองกา

รหัสโรงเรียน : 650343

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ 32130

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองกา

-- advertisement --