-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองเรือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองเรือ

รหัสโรงเรียน : 650169

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 53 – หนองเรือ ชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190

โทรศัพท์ : 044545196

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองเรือ

-- advertisement --