-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนระเวียง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนระเวียง

รหัสโรงเรียน : 650227

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 160 – ทุ่งกุลา ท่าตูม สุรินทร์ 32120

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนระเวียง

-- advertisement --