-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโพนทองพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโพนทองพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 650157

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190

โทรศัพท์ : 081-9556978

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโพนทองพิทยาคม

-- advertisement --