-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4

รหัสโรงเรียน : 650699

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – 16 บักได พนมดงรัก สุรินทร์ 32140

โทรศัพท์ : 044-590111

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4

-- advertisement --