-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตาวร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตาวร

รหัสโรงเรียน : 650337

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านตาวร – โคกสะอาด ปราสาท สุรินทร์ 32140

โทรศัพท์ : 044501896

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตาวร

-- advertisement --