-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตาวัง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตาวัง

รหัสโรงเรียน : 650657

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ตาวัง บัวเชด สุรินทร์ 32230

โทรศัพท์ : 0844722430

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตาวัง

-- advertisement --