-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านพะเนาว์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านพะเนาว์

รหัสโรงเรียน : 650688

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – แจนแวน ศรีณรงค์ สุรินทร์ 32150

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านพะเนาว์

-- advertisement --