-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านมะเมียง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านมะเมียง

รหัสโรงเรียน : 650322

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านมะเมียง – โชคนาสาม ปราสาท สุรินทร์ 32140

โทรศัพท์ : 044590453

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านมะเมียง

-- advertisement --