-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)

รหัสโรงเรียน : 650270

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านยาง โชคชัย-เดชอุดม กังแอน ปราสาท สุรินทร์ 32140

โทรศัพท์ : 0872400070

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)

-- advertisement --