-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสระทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสระทอง

รหัสโรงเรียน : 650609

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – แนงมุด กาบเชิง สุรินทร์ 32210

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสระทอง

-- advertisement --