-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสองสะโกม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสองสะโกม

รหัสโรงเรียน : 650299

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บัานสองสะโกม – ไพล ปราสาท สุรินทร์ 32140

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสองสะโกม

-- advertisement --