-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสะเดา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสะเดา

รหัสโรงเรียน : 650652

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 121 – สะเดา บัวเชด สุรินทร์ 32230

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสะเดา

-- advertisement --