-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแดง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแดง

รหัสโรงเรียน : 650685

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – แจนแวน ศรีณรงค์ สุรินทร์ 32150

โทรศัพท์ : 044148461

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแดง

-- advertisement --