-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแนงมุด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแนงมุด

รหัสโรงเรียน : 650608

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – แนงมุด กาบเชิง สุรินทร์ 32210

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแนงมุด

-- advertisement --